© 2021  by Eric Stegmaier

  • Black Facebook Icon
  • Black LinkedIn Icon
  • Black Instagram Icon
Silver Fibula, Dura Europos